Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin

31 oktyabr 2014-cü il tarixli Sərəncamı və

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyinin

03.11.2014-cü il tarixli  151 №-li əmrinə əsasən

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Rabitə və Yeni

Texnologiyalar Nazirliyinin məsul işçilərinin

QƏBUL GÜNLƏRİ

 

Nazir R.H.Məmmədov hər ayın I və III həftəsi III gün 12:00 - 13:00
Nazir müavini Ə.A.Mikayılov hər ayın I və III həftəsi I gün 11:00 - 13:00
Nazir müavini R.İ.Həsənov hər ayın II və IV həftəsi I gün 11:00 - 13:00
Aparatın rəhbəri A.S.Həsənov hər ayın II və IV həftəsi I gün 16:00 - 18:00
Ümumi işlər və kadrlar sektorunun müdiri A.H.İsayev həftənin I günləri 10:00 - 13:00
TKŞ-nin rəisi V.V.Naibov həftənin II günləri 10:00 - 13:00
ENRQŞ-nin rəisi A.M.Seyidov həftənin III günləri 10:00 - 13:00
BHİK-nin sədri X.M.İbrahimli həftənin III günləri 16:00 - 18:00
İMUŞ-nin rəisi V.H.Səfərov həftənin IV günləri 10:00 - 13:00
PRŞ-nin rəisi Ş.T.Məmmədov həftənin V günləri 10:00 - 13:00