"Elektron imza və elektron sənəd haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

"Elektron imza və elektron sənəd haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, iki ay müddətində:

1.1. qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının "Elektron imza və elektron sənəd haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini Azərbaycan Respublikasının prezidentinə təqdim etsin;

1.2. Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının həmin qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının prezidentinə məlumat versin;

1.3. "Elektron imza və elektron sənəd haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun pozulmasına görə məsuliyyət növlərini müəyyən edən qanunvericilik aktının layihəsini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının prezidentinə təqdim etsin;

1.4. həmin qanunun 5.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş elektron imzanın yoxlanılma qaydasını müəyyən etsin;

1.5. həmin qanunun 6.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanları tərəfindən elektron imzadan istifadə qaydasını müəyyən etsin;

1.6. həmin qanunun 9.8-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş elektron imza üçün sertifikat verən və imzaların istifadəsi üzrə xidmətlər göstərən mərkəzin (sertifikat xidmətləri mərkəzinin) qeydiyyatı və akkreditə edilməsi qaydalarını təsdiq etsin;

1.7. həmin qanunun 10.2-ci və 11.6-cı maddələrində nəzərdə tutulmuş sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi, sertifikatın verilməsi və reyestrin aparılması qaydalarını təsdiq etsin;

1.8. həmin qanunun 26.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş elektron sənədlərin mübadiləsi qaydasını müəyyən etsin;

1.9. həmin qanunun 32.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş tərkibində dövlət sirri təşkil edən məlumatlar olan elektron sənədlərin tərtibi, emalı və mübadiləsi üçün istifadə olunan informasiya sistemlərinin ekspertizasının keçirilməsi qaydasını müəyyən etsin;

1.10. bu fərmanın 2-ci bəndində Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətlərinə aid edilmiş digər məsələlərə dair müvafiq normativ hüquqi aktların hazırlanmasını və təsdiq edilməsini təmin etsin;

1.11. "Elektron imza və elektron sənəd haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 1.1.14-cü, 8-ci, 9.1-ci, 9.3-cü, 9.4-cü, 9.6-cı, 9.7-ci, 16.0.3-cü, 17.1.3-cü, 17.3.7-ci, 17.3.8-ci, 17.3.9-cu, 19.2-ci, 19.4-cü, 19.5-ci, 31.4-cü, 33.1-ci, 33.2-ci, 33.2.6-cı, 33.2.8-ci, 33.2.9-cu, 33.2.10-cu, 33.2.11-ci, 33.2.12-ci, 33.2.13-cü, 33.3-cü, 33.3.1-ci, 33.3.2-ci, 33.3.3-cü və 33.3.4-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanları"nın səlahiyyətlərini həyata keçirən icra hakimiyyəti orqanlarına dair təkliflərini Azərbaycan Respublikasının prezidentinə təqdim etsin;

1.12. öz səlahiyyətləri daxilində "Elektron imza və elektron sənəd haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

2. Müəyyən edilsin ki, "Elektron imza və elektron sənəd haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 5.4-cü, 6.4-cü, 9.8-ci, 10.2-ci, 11.6-cı, 17.5-ci, 32.3-cü, 33.2.1-ci, 33.2.2-ci, 33.2.3-cü, 33.2.4-cü, 33.2.5-ci, 33.2.7-ci, 33.2.14-cü, 34.1-ci və 34.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti həyata keçirir.

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,

İlham Əliyev

Bakı şəhəri, 26 may 2004-cü il