ANA SƏHİFƏ

AKTUAL

ELANLAR

ARXİV

SUAL-CAVAB

VAKANSİYA

LİNKLƏR

ƏLAQƏ

SON XƏBƏRLƏR

[

]

NAZİRLİYİN QƏBUL GÜNLƏRİ

''İndiki zamanda rabitə hər bir insan üçün lazım olan bir vasitədir''

Heydər Əliyev, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri

SAYĞAC

POÇT / QAYDALAR / POÇT

Poçt Rabitəsi Qaydaları

Ümumi müddəalar

“Pоçt rаbitəsi Qаydаlаrı” «Pоçt rаbitəsi hаqqındа» Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnununа, Ümumdünyа Pоçt İttifаqının aktlarına, digər nоrmаtiv hüquqi аktlаrа, həmçinin pоçt rаbitəsi sistеminin mövcud tехnоlоji prоsеslərinə uyğunlаşdırılаrаq yenidən hаzırlаnmışdır və poçt rabitəsi   qaydalarını  müəyyən edir.

 

FƏSİL 1: Poçt rabitəsi xidmətləri göstərilməsinin təşkili

FƏSİL 2: Poçt rabitəsi xidmətlərinin növləri

FƏSİL 3: Poçt rabitəsi xidmətləri haqqının ödənilməsi

FƏSİL 4: Poçt müəssisələrinin adlı əşyaları

FƏSİL 5: Poçt göndərişlərinin göndərilməsi üçün qablar (taralar)

FƏSİL 6: Daxili poçt göndərişlərinin qəbulu, işlənməsi və verilməsi

FƏSİL 7: Poçt göndərişlərinin qəbulu və verilməsinin ümumi şərtləri

FƏSİL 8: Sadə və sifarişli məktub, banderol və poçt kartları

FƏSİL 9: Qiyməti bəyan olunmuş məktub və banderollar

FƏSİL 10: Bağlamalar

FƏSİL 11: Pul baratları

FƏSİL 12: Beynəlxalq poçt göndərişləri

FƏSİL 13: Poçtun göndərilməsi və mübadiləsi

FƏSİL 14: Poçtun alınması və işlənməsi

FƏSİL 15: Qaytarılmış poçt göndərişlərinin saxlanması, onların yeni ünvana göndərilməsi və qaytarılması. Paylanmamış poçt göndərişləri

FƏSİL 16: Əməliyyat gününün başlanması və qurtarması

FƏSİL 17: PDM-də poçtun işlənilməsi

FƏSİL 18: İstifadəçilərin hüquq və səlahiyyətləri

FƏSİL 19: İstifadəçilərin sərancamlarının rəsmiləşdirilməsi və icrası

Əlavələr

 

ELEKTRON POÇT XİDMƏTİ

İstifadəçi adı:
Şifrə:

ADSL abunəçilərinin balansının onlayn artırılması

TELEFON BORCUNU ÖDƏMƏK

 

 

© Copyright 2006-2014 Naxçıvan MR RYTN

Dizayn tərtibatı və proqramlaşdırma: Naxçıvan MR RYTN - Nakhİnternet.AZ